Skupština Opštine Bijelo Polje usvojila je izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Ratkovićeve večeri poezije.

- U prošloj godini JU Ratkovićeve večeri poezije kvalitetno je realizovala plan i program. Na festivalu Ratkovićeve večeri poezije imali smo književnike iz NR Kine, Italije, Francuske i regiona, dok je White Field Jazz Festival organizovan u sladu sa koncepcijom, gdje su ljubitelji muzike mogli da čuju izvođače džeza, bluza, roka, etno i elektronske muzike. Takođe, prateći programi su kvalitetno organizovani, pa smo imali dosta književnih i likovnih programa, a objavili smo i devet knjiga u ediciji „Književne paralele“, kazao je direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić.