Nevladina udruženja  “Klub Kulture” i “ Romi sa sjevera”, u saradnji sa JU Ratkovićeve večeri poezije, Đačkim parlamentom Srednje stručne škole, NVO Centar za preduzetništvo i Udruženje osoba sa invaliditetom ELIPSAobilježili su Međunarodni dan ljudskizh prava, programom  “Imagine all the people…” u Kući Rista Ratkovića.

- Ovim programom želimo da ukažemo na potrebu svakog pojedinca da se bori za poštovanje ljudskih prava u svakom trenutku, na svakom mjestu i u svakoj situaciji. U okviru programa gimnazijalka Hana Mulić otpjevala je istoimenu pjesmu Džona Lenona “Imagen”, dok su profesor Radoman Čečović i učenica Srednje stručne škole Novka Barać kazivati stihove pjesama adekvatne današnjem programu. Milja Joksimović, predsjednica Đačkog parlamenta Srednje stručne škole, pročitala je izvode iz UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA. Rozana Božović i ja smo  kazivale neke citate i misli o ljudskim pravima. Posebno bih izdvojila najavu kampanje, koju je započela NVO ,,Romi sa sjevera” pod nazivom ,,Dosta je bilo”, a koja ima za cilj podizanje svijesti same romske zajednice o zaštiti i ostvarivanju prava Roma i Romkinja, posebno djece i žena iz romske zajednice. Ova kampanja koja je počela prije neki dan prvenstveno ima za cilj sprječavanje nasilja i zloupotrebe žena i djece u razne nezakonite radnje. Takođe današnji program se realizuije u okviru šesnaestodnevne međunarodne kampanje “Orange the World”  koju sprovodi Ambasada republike Slovenije u saradnji sa Ambasadom Republike Češke u Crnoj Gori.  Vrijedno je pomenuti da su program vodile Amra i Mahida Selimović, takođe ućesnica Javnog rada. Koristim priliku da se u ime realizatora programa zahvalim JU RVP na, kao i uvijek, nesebičnoj podršci, kazala je Mernisa Mustajbašić u ime NVU Klub culture.

Go to top