Javna ustanova „Ratkovićeve večeri poezije“ potpisala je sporazum o saradnji sa Javnom ustanovom „Gradska biblioteka“ u Travniku – Bosna i Hercegovina.

- Ovim Sporazumom Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije i Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik imaju cilj da uspostave međunarodnu poslovnu saradnju između dvije ustanove i on predstavlja opšti okvir za institucionalnu saradnju, te omogućava razvoj specifičnih programa saradnje od obostranog interesa, kazao je direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić.

Njegov kolega iz Travnika doc. dr Dženan Kos ističe da će se saradnja odvijati kroz aktivnosti koje su od obostranog interesa potpisnica sporazuma.

- To predviđa saradnju na realizaciji projekata, zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim za oblast kulture, organizovanje simpozijuma, kulturnih manifestacija, edukacija, susreta, izložbi, promocija i drugih sličnih događaja, saradnja u bibliotečkoj, arhivskoj i izdavačkoj djelatnosti, te saradnju na drugim poljima koja su od obostranog interesa, kazao je Kos.