Ministarstvo kulture u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije danas je u kući Rista Ratkovića u Bijelom Polju prezentovalo informativno-edukativni materijal koji predstavlja dio kampanje o informisanju javnosti i krajnjih korisnika u periodu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa.

Prelazak sa analognog na digitalni signal objasnili su direktor Direktorata za medije Ministarstva culture Željko Rutović i predstavnik Ministarstva za informacino društvo Tomo Knežević, koji su objasnili da nakon 17. juna 2015. godine anologni signal će biti ugašen i uvodi se digitalni, što ima za cilj ima za cilj omogućavanje kvalitetnijeg zvuka i slike, pristup raznovrsnijem audio-vizuelnim medijskim sadržajima, veći broj programa, uvođenje novih i unapređenijih dodatnih usluga, portabl i mobilni prijem.

Direktor Direktorata za medije Ministarstva kulture Željko Rutović kaže da današnje generacije nose prefiks digitalnog doba, te da je sve podređeno digitalnom pismu.

- Od 17. juna 2015. postajemo dio evropskog digitalnog društva, ali moramo da zaštitimo analogne tragove, kako bi buduće generacije imale dobar trag onoga što smo radili, kazao je Rutović.

Predstavnik Ministarstva za informaciono društvo Tomo Knežević ističe da je ova prezentacija nastavak edukacije građana Crne Gore kako da pređu na digitalni sisgnal. On je objasnio da će oni sa starijim TV prijemnicima morati da kupe uređaj preko kojeg će dobijati digitalni signal, za razliku od onih koji već imaju resiver neke od kablovskih televizija.

- Država je bila u obavezi da pređe na digitalni signal, tako da od 17. juna 2015. godine analogni signal ide u istoriju, kazao je Knežević

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top