Druga javna prezentacija Leksikona Bošnjaka/muslimana Crne Gore, autora i urednika akademika Šerba Rastodera i magistra Saita Šabotića, održana je večeras u sali bjelopoljskog Centra za kulturu.

Autor i urednik Leksikona, Šerbo Rastoder, istakao je da je to prvo takvo djelo u okviru edicije Udruženja „Almanah“, i da kao takvo predstavlja nevjerovatano značajan poduhvat.

„Leksikon predstavlja cjelovito i sveobuhvtano djelo, to je plod rada 29 saradnika i dva urednika, i kao takvo donosi 772 odrednice, od kojih su 562 ličnosti. Suština Leksikona je da bude sinteza postojećeg znanja, to je knjiga koja se ne čita, ali koju treba imati, jer koristi svakome ko želi spozna i ima neku validnu informaciju o onome što je tema. Svrha jednog ovakvog djela je to da sledeće bude bolje, sveobuhvatnije i cjelovitije“, kazao je Rastoder.

On je naglasio da je čak 112 ličnosti iz Bijelog Polja zastupljeno u Leksikonu.

„Bijelo Polje je sredina stvaralačkih ljudi koji su iza sebe sebe ostavili dovoljno traga i potrebe da se spomenu, zato ono zasluženo zauzima prvo mjesto u Leksikonu“.

O Leksikonu Bošnjaka/muslimana Crne Gore, govorio je i tehnički direktor, dr Adis Balota.

„Prvi Leksikon Bošnjaka/muslimana Crne Gore je kapitalno djelo, koje je nastalo kao plod dugogodišnjeg rada. On sadrži tri glavne tematske jedinice, fizička lica, događaje i pojmove. Autori u samom predgovoru navode osnovne principe kojima se vode u izradi Leksikona, oni su svjesni limita postojećeg znanja, što znači da je obim i kvalitet Leksikona podrđen takvoj činjenici“, kazao je Balota.

Prof. Dr Senadin Lavić kazao je da Leksikon ima izuzetnu naučno-kulturnu vrijednost za Bošnjake Crne Gore, pa i šire.

„Ovo djelo obuhvata sve najznačajnije ličnosti i događaje u periodu od 1806. do 2006. godine, ono jeste i treba da bude čast i prestiž svim Bošnjacima. Kroz istorijske dokumente data je politička i kulturna slika Bošnjaka“, rekao je Lavić, najvljujući da će se sličan Leksikon objaviti uskoro i u Sarajevu.

Na prezentaciji su govorili i Zlatko Glamočak, prof. dr Rifat Alihodžić, mr Sait Šabotić, dr Jahja Fehratović, Enes Halilović i Atvija Kerović, koji su takođe ukazali na značaj Leksikona koji ima sve atribute nacionalnog i u kojem su obrađene odrednice koje imaju kulturno-istorijski, društveni, naučni i svaki drugi substrakt identiteta jedne etničke zajednice.

 

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022
Go to top