Ministar kulture Aleksandar Bogdanović posjetio je danas Opštinu Bijelo Polje i razgovarao sa predsjednikom Opštine Aleksandrom Žurićem.

Ministar Bogdanović i predsjednik Opštine Žurić ocijenili su da je dosadašnja saradnja Ministarstva kulture i Opštine Bijelo Polje bila na visokom nivou. Istakli su festival od posebnog značaja za kulturu Crne Gore “Ratkovićeve večeri poezije”, u čijoj organizaciji i finansiranju učestvuju Ministarstvo kulture i Opština Bijelo Polje. Razgovarano je o konceptu i programu ovogodišnjeg izdanja festivala. “Ministarstvo kulture stoji na raspolaganju JU “Ratkovićeve večeri poezije” u organizaciji svih programskih aktivnosti za naredno festivalsko izdanje”, rekao je ministar Bogdanović.

Razgovarano je i o projektima opštinskih ustanova kulture, koje sufinansira Ministarstvo. Kako je istakao ministar Bogdanović, za realizaciju projekata u oblasti kulturne baštine za ovu godinu je opredijeljeno 40.000 eura. Ministar je pozvao ustanove koje se bave kulturno-umjetničkim stvaralaštvom da svoje projekte kandiduju na konkurs Ministarstva koji je u toku i trajaće do 10. februara.

Predsjednik Opštine Žurić je upoznao ministra Bogdanovića da su odredbe zakona iz oblasti kulture ispoštovane u dijelu reorganizacije lokalnih ustanova kulture i imenovanja opštinskog savjeta za kulturu, dok je u procesu izrade opštinski program razvoja kulture. Sagovornici su se saglasili da je od izuzetne važnosti osnivanje JU “Ratkovićeve večeri poezije”, čime je Bijelo Polje postalo jedina opština koja je u skladu sa zakonom institucionalizovala festival od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.

Ministar Bogdanović je naveo da izdvajanja za kulturu Opštine i Ministarstva nijesu zanemarljiva, ali da je neophodno tražiti i druge izvore finansiranja. “Pozivamo predstavnike lokalnih institucija kulture da u komunikaciji sa Ministarstvom kulture i deskovima za Kreativnu Evropu i Evropu za građane, koji su formirani u Ministarstvu, prijavljuju svoje projekte na konkurse Evropske komisije”, istakao je ministar Bogdanović.

Naglašeno je da će u narednom periodu prioritet biti izgradnja Multimedijalnog centra i Ministarstvo kulture će pružiti svu neophodnu podršku u cilju izrade projektne dokumentacije za izgradnju centra sa ljetnjom pozornicom, koji je planiran u aneksu JU Muzej Bijelo Polje, posebno preko Uprave za zaštitu kulturnih dobara koja će definisati uslove za realizaciju ovog projekta.

Nakon sastanka ministar Bogdanović i predsjednik Opštine Žurić obišli su Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović Strunjo”, koji je u okviru Programa razvoj kulture na sjeveru u prethodnom periodu opremljen uređajima scenske tehnike za realizaciju izvođačkih programa, što je finansirala Vlada sa 39.000 eura.

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top