Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije potpisala je Memorandum o saradnji sa Visokom školom za komunikacije iz Beograda, radi postizanja ciljeva u oblasti naučno-stručne i poslovno-tehničke saradnje, kako bi zajednički unaprijedili sopstveno poslovanje i ostvarivanje ciljeva zbog kojih su osnovani.

Direktor Ratkovićevih večeri poezije Kemal Musić i direktor Visoke škole za komunikaciju prof. dr Boban Tomić ističu da ovaj Memorandum podrazumijeva edukaciju i stručno usavršavanje u oblasti kulture i umjetnosti, razvoj programa stručne prakse za studente i polaznike edukacijskih programa kao i razmjena osoblja na programima obuka i razmjene praksi.

- Takođe, ovaj Memorandum podrazumijeva zajedničku organizaciju stručnih skupova, naučnih konferencija, umjetničkih i stvaralačkih manifestacija, smotri, konkursa, književnih večeri, izložbi i drugih sadržaja, kazao je profesor Tomić, naglašavajući da će ove dvije ustanove raditi na organizaciji promotivnih aktivnosti i afirmaciji kulturno-umjetničkog stvaralaštva u prekograničnim i međunarodnim razmjerama, u cilju izgradnje širih oblika saradnje među ljudima i institucijama, kao i vrednovanju kulturno-istorijske i umjetničke baštine naših naroda i zemalja.

Direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić kaže da će ova Ustanova sa Visokom školom za komunikacije raditi na razvoju modela međusektorske saradnje kojima se doprinosi većoj prepoznatljivosti kultuno-umjetničkog stvaralaštva i baštine i njene valorizaciji u široj društvenoj strukturi, posebno u ekonomskom pogledu i iznalaženju mogućnosti za vrednovanje kulture i kulturnog naslijeđa u ekonomiji, turizmu i poslovnim praksama.

- Zajedno ćemo raditi na izradi projektnih prijedloga radi zajedničkog konkurisanja kod domaćih i međunarodnih fondova za prekograničnu kulturnu saradnju, a planiramo i zajedničke aktivnosti na unapređenju rada prekograničnih i međunarodnih mreža i asocijacija u regionu te bolje povezivanje ljudi, stvaralaca, ideja i projekata, kazao je Musić.

Takođe, Tomić i Musić ističu da navedenim oblicima saradnje Ustanova i Škola izgrađuju zajedništvo i doprinose razvoju lokalnih zajednica i unapređuju međudržavnu saradnju Crne Gore i Srbije u oblasti kulture, umjetnosti, nauke i obrazovanja.

 

Go to top