Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su prihvatili Plan rada i finansijski plan JU Ratkovićeve večeri poezije za 2021. godinu.

Obrazlažući Plan rada i finansijski plan Ustanove, director Kemal Musić je istakao da će JU Ratkovićeve večeri poezije, shodno zakonskim obavezama, na najbolji mogući način pružati usluge građanima u zadovaljavanju njihovih kulturnih potreba na način organizacije, produkcije, koprodukcije i saradnje sa NVO sektorom iz oblasti umjetnosti i kulture.

- Ono što treba naglasiti jeste da će se Ustanova ove godine bazirati, prije svega, na međunarodnu saradnju i kada je Festival Ratkovićeve večeri poezija u pitanju i White Field Jazz Festival. Prethodnih godina, osim sa regionalnim, ostvarili smo saradnju i sa strukovnim udruženjima u Škotskoj, Poljskoj, Austriji, Kini, Peruu, Luksemburgu, Rusiji, Ukrajini, Azerbejdžanu, Njemačkoj i Turskoj odakle smo imali učesniki na Ratkovićevim večerima poezije i učesnike na White Field jazz Festivalu. Ostvarivanjem saradnje sa strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, nevladinim organizacijama, diplomatskim i kulturnim stranim predstavništvima u Crnoj Gori uspijevamo da unapređujemo rad ustanove, da podižemo kulturni nivo Bijelog Polja i Crne Gore, te ova ustanova postaje još prepoznatljivija na kulturnoj mapi Evrope i na najbolji način prezentovati kulturu Bijelog Polja i Crne Gore u svijetu, kazao je Musić.

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top