Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su prihvatili Plan rada i finansijski plan JU Ratkovićeve večeri poezije za 2021. godinu.

Obrazlažući Plan rada i finansijski plan Ustanove, director Kemal Musić je istakao da će JU Ratkovićeve večeri poezije, shodno zakonskim obavezama, na najbolji mogući način pružati usluge građanima u zadovaljavanju njihovih kulturnih potreba na način organizacije, produkcije, koprodukcije i saradnje sa NVO sektorom iz oblasti umjetnosti i kulture.

- Ono što treba naglasiti jeste da će se Ustanova ove godine bazirati, prije svega, na međunarodnu saradnju i kada je Festival Ratkovićeve večeri poezija u pitanju i White Field Jazz Festival. Prethodnih godina, osim sa regionalnim, ostvarili smo saradnju i sa strukovnim udruženjima u Škotskoj, Poljskoj, Austriji, Kini, Peruu, Luksemburgu, Rusiji, Ukrajini, Azerbejdžanu, Njemačkoj i Turskoj odakle smo imali učesniki na Ratkovićevim večerima poezije i učesnike na White Field jazz Festivalu. Ostvarivanjem saradnje sa strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, nevladinim organizacijama, diplomatskim i kulturnim stranim predstavništvima u Crnoj Gori uspijevamo da unapređujemo rad ustanove, da podižemo kulturni nivo Bijelog Polja i Crne Gore, te ova ustanova postaje još prepoznatljivija na kulturnoj mapi Evrope i na najbolji način prezentovati kulturu Bijelog Polja i Crne Gore u svijetu, kazao je Musić.

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top