Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije potpisala je Memorandum o saradnji sa Gimnazijom “Slobodan Škerović” iz Podgorice, radi postizanja ciljeva u oblasti naučno-stručne i poslovno-tehničke saradnje, kako bi zajednički unaprijedili sopstveno poslovanje i ostvarivanje ciljeva zbog kojih su osnovani.

Direktor Ratkovićevih večeri poezije Kemal Musić i direktorica Gimnazije “Slobodan Škerović” Zoja Bojanić ističu da ovaj Memorandum podrazumijeva zajedničku organizaciju stručnih skupova, naučnih konferencija, umjetničkih i stvaralačkih manifestacija, smotri, konkursa, književnih večeri, izložbi i drugih sadržaja.

- Ove dvije ustanove će raditi na organizaciji promotivnih aktivnosti i afirmaciji kulturno-umjetničkog stvaralaštva u prekograničnim i međunarodnim razmjenama, u cilju izgradnje širih oblika saradnje među ljudima i institucijama, kao i vrednovanju kulturno-istorijske i umjetničke baštine Crne Gore, kazala je Bojanić.

Direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić kaže da će ova Ustanova sa Gimnazijom raditi na razvoju modela međusektorske saradnje kojima se doprinosi većoj prepoznatljivosti kultuno-umjetničkog stvaralaštva i baštine i njene valorizaciji u široj društvenoj strukturi, posebno u ekonomskom pogledu i iznalaženju mogućnosti za vrednovanje kulture i kulturnog naslijeđa u ekonomiji, turizmu i poslovnim praksama.

- Zajedno ćemo raditi na izradi projektnih prijedloga radi zajedničkog konkurisanja kod domaćih i međunarodnih fondova za prekograničnu kulturnu saradnju, a planiramo i zajedničke aktivnosti na unapređenju rada prekograničnih i međunarodnih mreža i asocijacija u regionu te bolje povezivanje ljudi, stvaralaca, ideja i projekata, kazao je Musić.

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top