Izložba fotografija “Ljudska prava kroz objektiv mladih Roma i Egipćana” otvorena je u kući Rista Ratkovića i trajaće dvije sedmice.

Izložbu čini 28 fotografija koje su mladi umjetnici, pripadnici romske i egipćanske populacije iz Berana i Podgorice, pripremili uz pomoć mentora Dejana Kalezića.

Autori fotografija su srednjoškolci Bersad Krasnići, Daut Đukatani, Elmedina Jašaraj, Enis Zumberi, Erđan Beriša, Ersan Beriša, Jasmina Beriša, Muhamed Ahmetaj i Sadrija Krasnići.

Otvarajući izložbu, direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić kazao je da su mladi kroz fotografije prikazali svoja osjecanja, htjenja i način na koji vide ljudska prava.

- Radeći kao novinar imao sam prilike da pišem reportaže o romskoj populaciji i posjećivao sam njihova naselja u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Nikšiću i Podgorici i tamo sam vidio prizore života u teškim i nehumanim uslovima, bitisanja na ivici života i smrti. Ono što sam primijetio u ovoj postavci fotografija je da one sugerišu život. Radost prikazana na njima govori nam da taj život vodi prema boljem sjutra, istakao je Musić.

Izvršni direktor romske nevladine organizacije mladih “Koračajte sa nama–Phiren amenca” Elvis Beriša je kazao da je izložba rezultat višemjesečnog rada sa mladima gdje su prikazali da žele da gledaju svijet drugačije. On je istakao da izložbi fotografija samo jedan segment projekta i aktivnosti koja pomaže promociji i zaštiti kulture Romske i Egipćanske populacije.

- Ovdje su fotografije koje afirmišu ono što trenutno romska populacija radi, bave se zanatima, obrazuju se. Kroz objektiv mladi ljudi su željeli da pokažu da smo drugačiji od onoga kako nas drugi gledaju. Mi vjerujemo da su mladi kreatori i pokretači pozitivnih promjena u zajednici i da se te promjene mogu dovesti samo obrazovanjem koje je jedini ključ izlaska iz siromaštva, istakao je Beriša.

Regionalni koordinator organizacije Help, pod čijim pokroviteljstvom su nastale fotografije,  Klaus Mok podsjetio je da ta organizacija već 25 godina radi na promociji ljudskih prava ali i pruža pomoć ranjivim kategorijama društva.

- Budući da i dalje postoji velika razlika u životnom standardu, romske i egipćanske populacije, u odnosu na većinsko stanovništvo, vjerujem i nadam se da će I Bijelo Polje dati svoj doprinos da se poboljša status ove zajednice u opštini, istakao je Mok.

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top