Odbornici SO Bijelo Polje usvojili su Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU Ratkovićeve večeri poezije za 2020. godinu.

Obrazlažući izvještaje, direktor ove ustanove Kemal Musić je kazao da prema onome što se dešavalo u 2020. godini, može se slobodno reći da je ovo još jedna uspješna godina u radu JU “Ratkovićeve večeri poezije”

- U 2020. godini smo se potrudili da prikažemo najkvalitetniju  sliku savremene  crnogorske i intrenacionalne umjetnosti, koja korespondira  sa  savremenim umjetničkim kretanjima u Evropi i svijetu. Izgradili smo otvoren sistem za različite vidove institucionalne i stručne saradnje sa srodnim ustanovama u regionu, Evropi i šire, a stvorili kreativni i informacioni centar u Bijelom Polju koji će moći ravnopravno da učestvuje u domaćoj i međunarodnoj razmjeni umjetnosti i mobilnosti umjetnika, kazao je, između ostalog Musić.