Plan rada i Finansijski plan JU Ratkovićeve večeri poezije za 2022. godinu usvojeni su jednoglasno na sjednici SO Bijelo Polje.

- Shodno planu za opredjeljivanje sredstva iz budžeta Osnivača, kao i sredstva koje JU “Ratkovićeve večeri poezije” ostvari putem učešća Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i putem donatorstva, ova Ustanova će shodno zakonskim obavezama na najbolji mogući način pružati usluge građanima u zadovaljavanju njihovih kulturnih potreba na način organizacije, produkcije, koprodukcije i saradnje sa NVO sektorom iz oblasti umjetnosti i culture, kazao je director Ustanove Kemal Musić. On je naglasio da će se Ustanova u 2022. godini bazirati, prije svega, na međunarodnu saradnju i, kada je Festival Ratkovićeve večeri poezija u pitanju i White Field Jazz festival.

- Planiramo saradnju sa sličnim manifestacijama u svijetu i, kao i prethodnih godina, planiramo da na ova dva festivala prikažemo umjetničku sliku crnogorskih, regionalnih, evropskih i svjetskih stvaralaca. Takođe, u narednoj godini planiramo da većinu programa posvetimo mladim stvaraocima. Shodno finansijskim mogućnostima, planiramo i nastavak izdavačke produkcije “Književne paralele”. Ostvarivanjem saradnje sa strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, nevladinim organizacijama, diplomatskim i kulturnim stranim predstavništvima u Crnoj Gori uspijevamo da unapređujemo rad ustanove, da podižemo kulturni nivo Bijelog Polja i Crne Gore, te ova ustanova postaje još prepoznatljivija na kulturnoj mapi Evrope i na najbolji način prezentuje kulturu Bijelog Polja i Crne Gore u svijetu, kazao je Musić.