Programom "Jezik jednog naroda, je narod" u petak u Kući Rista Ratkovića, sa početkom u 11:30h NVO Romski klub kulture, NVO Romi sa sjevera; NVO Romski pokret, u saradnji sa NVU Klub kulture i JU Ratkovićeve večeri poezije, obilježiće 5. novembar Svjetski dan romskog jezika.

- Cilj programa je promocija romskog jezika, podsticanje romske zajednice da se aktivnije uključi u proces integracije Roma u širu zajednicu, ali i podsticaj za većinsku zajednicu da se pridruži u nastojanju afirmacije vrijednosti romskog naroda. Svjetski dan romskog jezika 5. novembar prvi put je obilježen 2009. godine, sa ciljem očuvanja i njegovanja ovog jezika kao važnog činioca identiteta romskih zajednica, koji je uz romsku kulturu sastavni dio istorije zemalja u regionu. Danas se često govori i o njegovoj ugroženosti, zbog čega je realizovanje ovakvih programa od izuzetnog značaja za romsku zajednicu, saopštili su organizatori.

 

 

 

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top