AUTORI

 

 

Bogić Rakočević (Crna Gora)

Sonja Tomović Šundić (Crna Gora)

Nadija Rebronja (Srbija)

Hasnija Muratagić Tuna (BiH)

Ivica Prtenjača (Hrvatska)

Ibrahim Hadžić (Srbija)

Dragan Velikić (Srbija)

Jovo Knežević (Srbija)

Blaga Žurić (Crna Gora)

Velimir Ralević (Crna Gora)

Dušan Govedarica (Crna Gora)

Dejan Aleksić (Srbija)

Šimo Ešić (BiH)

Slobodan Zoran Obradović (Crna Gora)

Slave Đorđo Dimoski (Makedonija)

Željko Perović (Slovenija)

Senadin Musabegović BiH)

Mile Stojić (BiH)

Faruk Šehić (BiH)

Tomislav Marinković (Srbija)

Zehnija Bulić (Srbija)

Dobrivoje Stanojević (Srbija)

Srđan Gagić (Srbija)

Božo Koprivica (Srbija)

Jasmina Topić (Srbija)

Duško Novaković (Srbija)

Tanja Bakić (Crna Gora)

Vlatko Simunović (Crna Gora)

Milun Lutovac (Crna Gora)

Svetlana Kalezić Radonjić (Crna Gora)

Braho Adrović (Crna Gora)

Kemal Musić (Crna Gora)

Radomir Perišić (Crna Gora)

Radoman Čečović (Crna Gora)

Ranko Radović (Crna Gora)

Faiz Softić (Luksemburg)

Varja Đukić (Crna Gora)

Safija Vehabović (BiH)

Aleksandar gavranić (Crna Gora)

Milica Milenković (Srbija)

Šejla Hoti (Crna Gora)

Tamara Senić (Crna Gora)

Marina Andrijević (Crna Gora)

 

 

Go to top