Jovana Bojović, predsjednica žirija (Crna Gora)

Pavle Goranović, član (Crna Gora)

Radmila Lazić, član (Srbija)

Asmir Kujović, član (BiH)

Marko Pogacar, Član (Hrvatska)

 

Sekretar žirija Edin Smailović

Go to top