Sabrana djela Rista Ratkovića i izdavačka produkcija Ratkovićevih večeri poezije promovisani su u Zenici, na tvrđavi Vranduk.

O izdavačkoj djelatnosti i Ratkovićevim večerima poezije govorili su direktor i pomoćnik direktora Kemal Musić i Dragić Rabrenović. Musić je istakao da kao pečat izdavačke produkcije Ratkovićevih večeri poezije u pola vijeka postojanja prošle godine su objavljena sabrana djela Rista Ratkovića i Zbornik radova sa naučno stručnog skupa posvećenog Ratkoviću. 

- Dakle, objavljen je roman ,,Nevidbog“, knjiga poezije pod nazivom ,,Lim“, njegove priče i drama ,,Zoraj“. Knjigu poezije ,,Lim“ priredio je Pavle Goranović, roman “Nevidbog” Sreten Perović, price Dragić Rabrenović, a dramu ,,Zoraj“ Sonja Tomović Šundić, pojasnio je Musić, naglašavajući da Risto Ratković, iako poznat u jugoslovenskoj književnosti, nije iščitan onako kako bi trebalo, te je iz tog razloga i organizovan naučni skup.

Musić je istakao i da su Ratkovićeve večeri poezije prerasle u manifestaciju svjetskog karaktera.

- Ratkovićeve večeri poezije kao ustanova postoje već deset godina, tokom kojih smo stekli brojne prijatelje u svijetu. Tako sarađujemo sa Udruženje pisaca NR Kine, Gete institutom, ambasadama Austrije, Poljske, NR Kine, Ukrajine, kulturnim predstavništvima Turske i Azerbejdžana i drugim kulturnim i diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori, rekao je Musić, najavljujući da će na 51. Ratkovićevim večerima poezije  učestvovati pisci iz Kine, Poljske, Ukrajine i Turske. On je napomenuo i da je u toku konkurs za nagrade ,,Risto Ratković“  i ,,Ratkovićeve večeri poezije“, koji je otvoren do 15. jula.  

Pomoćnik direktora JU Ratkovićeve večeri poezije Dragić Rabrenović je istakao da je Risto Ratković ostao upamćen kao pjesnik, ali i kao autor prvog modernog crnogorskog romana ,,Nevidbog“.

 - I danas se taj roman tumači na različite načine u teoriji književnosti, od sna, do boja, likova, kao i do toga da li je u pitanju realizam ili socijalni roman, koji ima elemenata fantastike. Taj roman je prepoznat kao avangarda u period kad je objavljen. Nastao je iz priča koje su objavljivane u časopisima toga perioda, kazao je Rabrenović, ističući da su u okviru  50. Ratkovićevih večeri poezije uspjeli da objave i priče koje su još manje popularne i poznate, kada je riječ o proznom stvaralaštvu Rista Ratkovića.

- Te priče tek treba da se istražuju, u njima ima i fantastike, ali i toliko realnih i socijalnih tema koje opisuju društvo i to vrijeme prije i nakon Drugog svjetskog rata, podvukao je Rabrenović.

Go to top